analysis

星期三, 11月 06, 2013

投訴東張西望

尋晚自稱「擺事實講道理」果集抹黑,睇到我眼火爆,事旦台差在未惡俗到好似亞視咁幫王維基加兩隻角。搞到我咁忙都要出篇文招呼佢。

以下內容抄自Kursk大和Tommy大(他們又襲自明報),再略為修飾內容。看倌也可以自己再修改一下,再寫落通訊事務管理局的投訴表格內。

今晚我要開會,唔得閒去立法會包圍。有心既看倌請去撐撐場。

---

節目名稱﹕東張西望

日期﹕2013年11月5日

時間﹕19時30分

本地免費電視服務>無線電視>81翡翠台

11月5日《東張西望》明顯違反《電視通用業務守則—節目標準》第九章規定,在有關香港公共政策或備受香港公眾關注而又具爭議的真實題材節目環節,完全沒有做到恰當地持平。

在評述免費電視發牌事件時,節目只是一面倒站在政府立場報導,也有抹黑香港電視之嫌疑。整個節目充斥對香港電視不利的報導,但沒有讓香港電視作回應或者訪問持不同意見人士,嚴重違反持平原則。

無線不能以該節目不是新聞部製作,只屬娛樂資訊節目而推卸責任。因為節目內容根本就是一般公眾關注的社會新聞議題,而不只是演員明星的八卦緋聞。公眾會期望電視台在製作時有如新聞部節目一般嚴謹和持平。

該節目在討論電視發牌事件時,未有為觀眾清楚交代本身涉及的利益衝突,卻對未能成功申請發牌的潛在競爭對手香港電視展開攻擊,目的明顯是製造輿論及社會壓力,意圖左右政府日後的發牌決定。需知兩間以大氣電波廣播的電視台將於2015年續牌,無線是次罔顧法律主動為政府政策保駕護航的舉措,明顯就是向當局示好以圖得到續牌之延後利益。如今次事件廣管局及有關方面不持正而行嚴格執法予以重罰,實難脫包庇之罪。

觀乎有關節目之內容,亦有大量不盡不實之觀點,例如三間母公司之間的比較一節,根本就是誤導公眾。若上述母公司論成立,無線更是罪加一等。作為獨立上市公司的大股東,TVB的陳國強,多年來與NowTV老闆李澤楷之父,即長和系主席李嘉誠關係密切,有緊密的生意關係。如今公然讓旗下電視台攻擊友好人士的競爭對手,分明就是公器私用,嚴重違反專業守則。

此外,有關機頂盒及公共天線一段之內容,亦有故意誤導市民之嫌。基本上,目前獲發牌的電視台並不佔用大氣電波亦不依靠發射站廣播,理論上新獲發牌者(不包括將於明年一月試播之港台電視)根據經濟考慮均會採用光纖入屋的做法,故節目內所談及之技術問題並不成立。

另一個例子是他們以NOW TV、CABLE TV和香港寬頻的BBTV「收視率」作比較,企圖誤導觀眾認為香港電視競爭力遠不如另外兩個台,實情是BBTV與香港電視的營運沒有直接關係,而且BBTV當時作為香港寬頻的附屬服務,並非主要業務,其收視率不如NOW TV和CABLE TV,不能作為香港電視競爭力是否足夠的根據。

上述內容,僅為其中部分例子,未能完全反映該節目之所有問題,還望貴局在處理有關投訴時,多參考其餘投訴者(如有)之證詞,以認真的態度完整地審視該節目之所有問題,並依法懲處有關人士,以正視聽。

沒有留言: